Cyfarfodydd llawn y Cyngor

Cynhelir holl gyfarfodydd y cyngor ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis am 6.00yh mewn fformat hybrid yn ystafell gyfarfod Ty Cadwgan, Castell Aberteifi ac ar zoom. Er mwyn ymuno â'r cyfarfod trwy zoom mae'r manylion yn cael eu rhannu ar dudalen gyntaf yr Agenda.
Mae'r holl gofnodion ar ffurff drafft nes iddynt gael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y cyngor. 

6 Chw 24

18:00

Cofnodion

27 Chw 24

18:00

Cofnodion

5 Maw 24

18:00

Cofnodion

New Heading Text

New Heading Text

New Heading Text

New Heading Text