Cyfarfodydd llawn y Cyngor

Cynhelir holl gyfarfodydd y cyngor ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis am 6.00yh mewn fformat hybrid yn ystafell gyfarfod Ty Cadwgan, Castell Aberteifi ac ar zoom. Er mwyn ymuno â'r cyfarfod trwy zoom mae'r manylion yn cael eu rhannu ar dudalen gyntaf yr Agenda.
Mae'r holl gofnodion ar ffurff drafft nes iddynt gael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y cyngor. 

4 Ion 22

Cofnodion

18 Ion 22

Cyllideb

Cofnodion

1 Chwef 22

Cofnodion

1 Maw 22

Cofnodion

New Heading Text