Cyfarfodydd llawn y Cyngor

Cynhelir holl gyfarfodydd y cyngor ar ddydd Mawrth cyntaf bob mis am 6.00yh mewn fformat hybrid yn ystafell gyfarfod Ty Cadwgan, Castell Aberteifi ac ar zoom. Er mwyn ymuno â'r cyfarfod trwy zoom mae'r manylion yn cael eu rhannu ar dudalen gyntaf yr Agenda.
Mae'r holl gofnodion ar ffurff drafft nes iddynt gael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y cyngor. 

3 Ion 23

Cofnodion

7 Chw 23

18:00

Cofnodion

7 Maw 23

18:00

Cofnodion

4 Ebr 23

18:00

Cofnodion

2 Mai 23

Cofnodion

6 Meh 23

Cofnodion

4 Gor 23

18:00

Cofnodion

5 Medi 23

18:00

Cofnodion

3 Hyd 23

18:00

Cofnodion

5 Rhag 23

18:00

Cofnodion

New Heading Text

New Heading Text

New Heading Text

New Heading Text